Have: 0 products, Sum: 0 VND
0
This folder doesn't exsits.
Categories
Support online
Thùy Linh
honggiang
Hiền
Statistics
Today285
Yesterday503
Office stationery > Giấy note
Note Pronoti 5 Mảnh 6 x 48 mm
Price:      10.500 VND
Order
Mô tả :

Giấy ghi chú (giấy notes) thường được dùng rộng rãi cho nhiều đối tượng vì có thể sử dụng thuận tiện trong việc ghi chú, chú thích, để lại lời nhắn. Giấy ghi chú có nhiều kích cỡ và khổ giấy khác nhau, gồm nhiều tờ trong 1 xấp, có thể tháo dán và gỡ ra dễ dàng nhờ lớp keo mỏng.
Giấy notes phụ lục có nhiều loại cho bạn lựa chọn:
+ Giấy notes 1 màu
+ Giấy notes nhiều màu
Same products
Note 1.5x2
Price:     3.000 VND
Order
Note nhựa 5 màu
Price:     11.500 VND
Order
Note Please Sign
Price:     18.500 VND
Order
Note 4 màu Suremark
Price:     13.500 VND
Order
Note 3 màu UNC (76 X 20) MM
Price:     10.000 VND
Order
Note HEYI 5 màu 76 X 76 MM
Price:     5.500 VND
Order
Notes 4 màu UNC
Price:     9.500 VND
Order
Note 3M post - it 3 x 2
Price:     4.000 VND
Order